Deklaration om samtycke

Vad jag samtycker till:

Jag samtycker härmed till att Chi of Hela och dess tredjeparts serviceleverantörer får samla in, använda, överföra och bearbeta mina personuppgifter för följande ändamål:

i. 

Att utföra konsument- och marknadsrelaterad forskning och analys

ii.    

att erbjuda marknadsförings- och utbildningsinformation relaterad till Chi of Helas produkter och service

   
Personuppgifter som Chi of Hela vill samla in och lagra om mig: 

Jag samtycker även till att Chi of Hela får samla in och lagra uppgifter om mig (som exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress), om min hälsa och mitt användande av kostillskott

Hur Chi of Hela kan kontakta mig:

Jag samtycker slutligen till att låta Chi of Hela kontakta mig via telefon, sms, e-post, brev, social media eller andra kommunikationsmetoder, men endast för de Ändamål som anges ovan.

Hur kommer Chi of Hela att behandla mina personuppgifter:

Chi of Hela respekterar och skyddar individens personliga information. Överföring av personuppgifter till tredje parter kommer endast att ske i syfte att stödja de Ändamål som beskrivs ovan. Uppgifter kan samlas in och bearbetas genom Chi of Helas nätverk.

Personuppgifterna lagras så länge det behövs för att uppfylla Ändamålet, eller tills jag informerar Chi of Hela i enlighet med mina rättigheter som beskrivs nedan.

Vilka är mina rättigheter:

Jag kan kontakta Chi of Hela när som helst och begära:

·         Åtkomst till mina uppgifter;

·         korrigering eller radering av mina uppgifter;

·         restriktioner för Chi of Hela gällande bearbetning av mina uppgifter;

·         motta mina uppgifter i ett maskinläsligt format (överförbarhet av uppgifter); och

·         dra tillbaka mitt samtycke till det som anges ovan.

Om jag har frågor eller funderingar gällande denna deklaration om samtycke, kan jag kontakta Chi of Helas dataskyddsombud på info@chiofhela.se. Om jag har en dispyt med Chi of Hela har jag rätt att skicka klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten (i Sverige är det Datainspektionen).

Hur kan jag kontakta Chi of Hela:

 

Info för att kontakta företaget:

Om du har frågor, kontakta Chi of Hela lokalt på info@chiofhela.se  eller tel: 0703088588

 

 Om du inte samtycker med detta ber jag dig vänligen att lämna sidan